Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  David Liu Prize 2011 for beste artikkel

  David Liu Prize 2011 for beste artikkel

  Iqbal Al-Zirqi (f. 1960) ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og hennes medforfattere Babill Stray-Pedersen (f. 1943), Lisa Forsen og Siri Vangen (f. 1954) er tildelt prisen David Liu Prize 2011 for beste artikkel publisert i British Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG). Artikkelen hadde tittelen Uterine rupture after previous caesarean section.

  Studien artikkelen bygger på, viser at risikoen for alvorlig blødning er over tre ganger så høy ved akutt keisersnitt som ved vanlig fødsel. Ved planlagte keisersnitt er risikoen nesten to og en halv gang større enn ved vanlig fødsel. Med alvorlig blødning menes et blodtap på minst 1,5 liter eller at kvinnen trenger ekstra blod under fødselen.

  I desember 2010 tok Al-Zirqi doktorgraden om faren ved keisersnitt. Fødselsdataene til alle de 300 000 kvinnene i Norge som fødte fra 1999 til 2004, ble sammenliknet. Tallene er hentet fra Medisinsk fødselsregister i Bergen.

  Det er David T.Y. Liu, forfatter av den klassiske teksten Labour Ward Manual and pioneer in Chorion Villus Sampling, som finansierer fondet som denne prisen utgår fra, for å stimulere til forskning og publisering på dette feltet. Prisen er på 1 000 britiske pund og deles ut til forfattere av den beste artikkel som er publisert i BJOG, og som omhandler originalt forskningsarbeid for obstetrikk og fosterdiagnostikk.

  Internasjonal pris for arterioskleroseforskning

  Internasjonal pris for arterioskleroseforskning

  Professor Terje Rolf Pedersen (f. 1945) er tildelt den internasjonale prisen The Anitschkow Prize for 2012 for sin fremragende forskning innen feltet arteriosklerose.

  Pedersen får prisen for sitt mangeårige bidrag til forebygging av hjerte- og karsykdommer og følgene av slik sykdom. Prisen deles ut årlig av European Atherosclerosis Society (EAS), en organisasjon som består av Europas ledende eksperter innen arteriosklerosesykdommer. Prisen vil bli overrakt under åpningen av EAS’ kongress i Milano i mai 2012.

  Pedersens første bidrag til denne forskningen var å evaluere den forebyggende effekten av betablokkerende behandling etter hjerteinfarkt i en norsk multisenterstudie av 1 884 pasienter, noe som viste at betablokade i stor grad forhindrer plutselig død og nye infarkter.

  Dette ble deretter etterfulgt av initiativtaking, design og vitenskapelig koordinering av studien Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) som endret synet på kolesterolsenkende behandling, da den viste at bruk av statiner forlenger livet til hjertepasienter. Statiner og betablokkere anses i dag på verdensbasis som to grunnleggende behandlinger for pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt. Dette brukes også i primærforebyggende behandling av høyrisikopersoner.

  I de senere årene har Pedersen bygd videre på erfaringene med store kliniske multisenterstudier for å kartlegge nytte og begrensinger av kolesterolsenkende behandling. Pedersen er også involvert i en rekke større internasjonale studier av nye behandlingsmåter for å bedre prognosene for hjertepasienter.

  Terje Rolf Pedersen er professor ved institutt for Klinisk medisin, og forskningsleder ved Avdeling for endokrinologi, overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus.

  Omland ny fagdirektør på Lovisenberg

  Omland ny fagdirektør på Lovisenberg

  Erik Omland (f. 1948) er ansatt som fagdirektør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og tiltrår i stillingen i begynnelsen av 2012.

  Omland har bred erfaring innen spesialisthelsetjenesten. Han har spesialistutdanning som ortoped, har jobbet som kirurg og senere direktør på Bærum sykehus, som administrerende direktør i Vestre Viken, som konstituert direktør ved Oslo universitetssykehus og som prosjektdirektør i Helse Sør-Øst.

  – Jeg er glad for at en så erfaren og innsiktsfull leder som Erik Omland blir ny fagdirektør ved sykehuset. Med sin erfaring fra å lede flere av de større helseforetakene i Helse Sør-Øst vil Erik Omland representere et meget verdifullt tilskudd til sykehusledelsen, uttaler administrerende direktør Lars Erik Flatø ved Lovisenberg på sykehusets nettsider.

  – Jeg har selv kjent Erik i mange år og hatt til dels nært samarbeid med ham, og vet at han også er en meget omgjengelig person. Jeg er trygg på at han vil samarbeide godt med alle på Lovisenberg, sier Flatø.

  Omland satt med sjefsansvaret da et ukjent antall pasienter ikke ble kalt inn til undersøkelser og kontroller ved kirurgisk avdeling på Bærum sykehus. Da han sluttet i jobben, var det for å skape ro og for at tilliten til sykehuset skulle gjenopprettes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media