«Maktskiftet» møter motstand

Feilaktig om mediestrategi

Olav Mella og Øystein Fluge tilbakeviser å ha vært en del av en organisert aksjon i ledtog med forrfatterne og Tv2. I tillegg til at de undres om ikke «kanskje Tidsskriftet burde uttrykke glede over et nytt behandlingskonsept som kan gi innsikt i sykdomsmekanismene og håp til dem som over år lever med patologisk utmattelse, smerter og kognitive symptomer, og der de hardest rammede er i en nærmest vegetativ tilværelse?»

Konspirasjonsteorier og kunnskap

 - Bjerkestrands leder er tatt ut av historisk kontekst. Medienes dekning og hvordan fagfolk har sett på kronisk utmattelsessyndrom gjennom tidene er interessant. Psykosomatikerne har preget synet på pasientgruppen, med begrunnelse i forskning hvor kriteriene er så vide at psykisk syke blir inkludert. Hvor er den norske kritiske lederartikkelen, [...] der de psykosomatiske innfallsvinklene og dominansen på feltet diskuteres? Spør Maria Gjerpe.

Epler og pærer må ikke sammenliknes

Ola Didrik Saugstad hevder i innlegget "Epler og pærer må ikke sammenliknes" at årsaken til at Larun & Malteruds artikkel ikke har vakt oppmerksomhet er at den ikke omhandler pasienter som er diagnostisert etter nye og snevrere kriterier for kronisk utmattelsessyndrom. Og at den etter hans syn dermed også er mindre relevant.

Maktskifte er nødvendig

Tiden er overmoden for å flytte definisjonsmakten til fagmiljøer med en sykdomsforståelse som samsvarer med pasientenes opplevelse og som tilbyr hjelp og behandlingsformer som oppleves nyttige og ikke forverrer tilstanden hevder Anette Gilje.

Uriktig om TV 2s journalistikk

Thorstein Korsvold motsier at TV2 har vært ensidige, og viser til at da TV 2 «begynte å jobbe med denne saken for snart tre år siden, var ingen konklusjoner klare. Ingen av «pressgruppene» Bjerkestrand nevner, visste om studien. Vi tok en selvstendig beslutning om å dekke forskningen og er ikke blitt manipulert eller presset av noen. Vi har heller ikke vært del av noen organisert kampanje.»

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media