Faren ved å overdrive bruken av laboratorieprøver

Ole Didrik Lærum Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Tore N Fjelldal
Om forfatteren

Det er mye visdom å hente her. Kanskje et viktig mål for undersøkelsebehov bør være graden av redusert livskvalitet før undersøkelsen. Om pasienten føler seg bra og ingen alvorlig diagnose er mistenkt bør ev. videre undersøkelser vurderes to ganger.
Hva når prøvene er normal og pasient rapporterer nedsatt helse/livsutfoldelse?
Hva gjør vi når undersøkelsene kun er vist effektive i tidlig forskning, og det et trolig år til diagnostisering er et tema?

Ole Didrik Lærum
Om forfatteren

Kjære Tore Fjelldal!
Takk for kommentar. Jeg deler dine synspunkt. Laboratorieprøver skal ikke bare tas målrettet, men også til riktig tid i forløpet av en sykdom. Og de må tolkes i forhold til det. Heldigvis har medisinen fått bedre kontroll med laboratorieprøver enn den gangen da min artikkel ble skrevet, men det er all grunn til å passe på fortsatt. Samtidig må vi sørge på å ikke havne i den andre veigrøften, dvs. når prøvene ikke viser noe og vi overser sykdom. Nei, det er ikke lett!
Med beste hilsner

Ole Didrik Lærum