Dosering av faste legemidler før elektive operasjoner

- Fullstendige opplysninger om alle pasientens medikamenter, herunder naturmedisiner er viktig å få frem preoperativt. For de fleste medikamenter gjelder enkle hovedregler knyttet til perioperativ bruk, men for enkelte medikamenter må det legges en individuell plan, skriver Johan Ræder i Tidsskriftet 3/2012.

Tidsskriftet gjennomførte et intervju av Johan Ræder i forbindelse med hans artikkel, som du kan høre her.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media