Søkelys på det humane immunsystemet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Agger, Ralf

  Nielsen, Claus Henrik

  Leslie, Graham

  Immunologi

  495 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 598

  ISBN 978-87-628-0948-2

  Flertallet av immunologibøker dreier seg mer om mus enn om menn, i hovedsak fordi det er enklere å studere immunsystemet i en mindre kompleks modell. Det er ikke noe problem å få tak i 100 genetisk identiske mus, mens 100 eneggede tvillinger er mangelvare. Med mus som studieobjekt kan man få langt mer presise svar med mindre biologisk variasjon, og denne forskningen har vært helt sentral for mye av den viten vi i dag har, også om det humane immunsystemet. Men selv om ekstrapolering av kunnskap fra mus til mennesker er mulig i mange tilfeller, vet vi også at det er store forskjeller som gjør at det er behov for mer inngående studier hos mennesker.

  Det finnes en rekke utmerkede lærebøker i immunologi, både på norsk og engelsk. Forfatterne av Immunologi har sett behovet for en stramt komponert lærebok på dansk for leger, tannleger og veterinærer, men også andre yrkesgrupper, hvor man legger vekt på det vi vet om det humane immunsystemet. Boken har et format som er litt større enn en pocketbok, og teller nesten 500 sider.

  I de første 11 kapitlene beskriver forfatterne basale immunologiske mekanismer, bl.a. det raskt voksende feltet som omhandler immunsystemets gjenkjennelse av omverdenen. Disse etterfølges av åtte kapitler som omhandler klinisk relevante problemstillinger, og vies omtrent halvparten av plassen. Her skiller boken seg klart fra mange andre lærebøker ved at man dekker stoffet på en mer utfyllende måte. Dette er viktig siden immunmodulerende behandling innen bl.a. kreft og autoimmune sykdommer får en stadig viktigere plass i moderne medisin. Man er åpen på at det trengs mer forskning på mennesker: «For all the mice in the audience, I have wonderful news…»

  Vektleggingen av immunologiens rolle i sykdomsutvikling og behandling gjør boken spesielt egnet for lesere med medisinsk bakgrunn. De to siste kapitlene dreier seg om immunologiske teknikker, hvor man dekker både klassiske og mer moderne metoder.

  Boken er gjennomført og rikt illustrert med svært flotte og pedagogiske figurer som gjør at man får lyst til å lese videre. Språket er enkelt, og forfatterne legger stor vekt på å bruke danske termer, med de engelske i parentes. Det er ikke nødvendigvis en fordel for norske lesere, da vi her ofte bruker engelsk terminologi («scavenger receptor» i stedet for «affaldsreceptor»). Referanser er dessverre utelatt.

  Immunologi vil kunne forsvare sin plass i bokhyllen som en mellomstor lærebok for alle som trenger en innføring og videreutdanning i faget på en inspirerende og oversiktlig måte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media