Tidsskriftet i tall og teknologi

Emner:
  • engelsk
  • Facebook
  • mobil
  • nettbrett
  • Pubmed
  • søk
  • Twitter
  • webstatistikk

Tidsskriftets teknologiske omgivelser skifter raskt. Det samme gjør atferden til våre lesere. Andelen besøkende som kommer til tidsskriftet.no via mobil eller nettbrett er nærmest tredoblet på ett år.I 2011 var 2,2 millioner besøkende innom tidsskriftet.no. I alt ble 4,5 millioner sider besøkt. Daglig har vi mellom 8 000 og 9 000 besøk på nettstedet vårt, og rundt regnet er det mellom 500 og 1 000 flere innom i dag enn i 2010. Det er flest innom nettsidene våre på tirsdager. Besøkstoppen ble nådd tirsdag 29. november med 9 794 besøk på én dag. Tallen er hentet ut med Google Analytics.Mest besøktBlant de mest besøkte artiklene i 2011 er oversiktsartikkelen Kjønnskorrigerende kirurgi ved transseksualisme (Tønseth, Bjark, Kratz m.fl. i nr. 4/2010) og originalartikkelen Vekstkurver for norske barn (Júlíusson, Roelants, Eide m.fl. i nr. 4/2009). Temasiden om Muskel- og skjelettsykdommer er den mest besøkte av temasidene.Mobile enheterI fjorårets to siste måneder var andelen besøk på tidsskriftet.no fra mobil eller nettbrett på nærmere 7 %. Det er nesten en tredobling i forhold til samme periode i 2010. Flesteparten av besøkene fra mobile enheter kommer fra iPad eller iPhone. Denne utviklingen er bakgrunnen for at vi i fjor forbedret Tidsskriftets løsning for mobil, og for at vi snart går i gang med å utvikle en egen nettbrettløsning. Vi ønsker å  nå legene der de er – via et medium som er relevant for dem – enten de befinner seg på operasjonsstuen, på fastlegekontoret eller på bussen.Sosiale medierAt Tidsskriftets artikler ligger åpent på nett f.o.m. 2000 gjør dem tilgjengelig for alle, men det betyr ikke at de sprer seg av seg selv. Vi bruker sosiale medier aktivt for å gjøre artiklene våre kjent. Tidsskriftets profiler på Facebook og Twitter er godt etablert, og vi ser at artikler deles og debatteres stadig mer. I august nådde vi 3 000 “likere” på Facebook, og det er nå 1 500 som følger oss på Twitter. Av de som “liker” artiklene våre på Facebook, er 67 % kvinner.SøkSamtidig med lansering av ny design og enklere struktur på nettsidene våre, presenterte vi i mai et helt nytt søk. Blant annet ble muligheten for avgrensning og sortering av søkeresultatet kraftig forbedret. Vi valgte å legge ned mye arbeid i dette fordi god søkefunksjonalitet er avgjørende for å kunne finne relevante artikler. Vi ser dessuten av statistikken at artikkelsøk er den aller mest brukte tjenesten på sidene våre. Totalt ble det utført 211 139 unike søk. De mest brukte søkeordene var “hjerneslag”, “diabetes” og “demens”.Engelske artiklerVi ønsker å gjøre artiklene våre lettere tilgjengelig for utenlandske lesere, og flere og flere artikler oversettes nå til engelsk. Alle forfattere som får sin artikkel akseptert for publisering i Tidsskriftet, får nå tilbud om engelsk oversettelse til selvkost. Dessuten oversettes ‘Fra redaktøren’ som fast praksis. I høst er mellom 4 og 12 artikler per utgave av Tidsskriftet blitt oversatt. Spesielt for brukere som kommer til oss via PubMed, vil det være verdifullt at flere artikler er tilgjengelig på engelsk. Vi ser ennå ingen særlig endring i andelen besøkende fra ikke-nordiske land, men dette er noe vi vil følge med på når vi i år etablerer en egen nettside for artikler i engelsk versjon.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media