Bruk av inhalasjonssteroider hos førskolebarn

En stor gruppe barn har i de første leveårene langvarige perioder med hoste uten luftveisobstruksjon. Hoste kan være et av symptomene ved astma og kan være en del av symptombildet ved nedre luftveisobstruksjon også hos førskolebarn. En vesentlig andel av dem med kronisk hoste har likevel ikke astma, og det er indikasjon på at barn feilaktig blir behandlet for astma basert på hoste som eneste symptom, skriver Knut Øymar i Tidsskriftet 2/2012.

- Jo yngre barna er, jo vanligere vil det være med symptomer som både kan være astma eller mer forbigående symptom som bare er knyttet til de første få årene, sier Øymar.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media