Tidsskriftet drev kampanje mot kvakkslaveri

Kristine Lillestøl er assistentlege ved ME/CFS-senteret, Oslo universitetssykehus, Aker og Aina Schiøtz, dr. philos og professor i medisinsk historie ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen har skrevet om hvordan kvakksalverne ble sett på av datidens leger. 

- Kvakksalveri var et tema i Tidsskriftet allerede fra starten i 1888 da den bare to år gamle Legeforeningen overtok ”Tidsskrift for praktisk medicin”, skriver de.

Tidsskriftet hadde til og med en egen spalte om kvakksalveri fra 1904 til 1924 og det var liten tvil om hva de skriftlige bidragsyterne fra legestanden mente om de uautoriserte praktiserende.

- Det skulle ikke mer til for å provosere en lege enn at lege- og kvakksalverannonser havnet ved siden av hverandre i avisene, sier Lillestøl.

Fargerike karakterer

Blant kvakksalverne som ble omtalt i Tidsskriftet fant man også et rikt persongalleri. Danske hr. Madsen behandlet folk i Nordland ved å smøre dem inn med matolje og annet fett. Mens en omreisende kvakksalver i Helgeland hadde håndspålegging og massasje som sin spesialitet.

Andre brukte mer avanserte teknikker som røntgenstråler, irisdiagnostikk, årelating, den sjette sans og helbredelse ved bønn, forteller Lillestøl.

Lot hverandre i fred

- Men til tross for Legeforeningens offisielle holdning var oppslutningen blant leger i den konkrete kampen mot kvakksalveriet liten, sier Lillestøl.

- Vi vet at legene i distriktene sjelden gikk så langt som å prøve å få kvakksalverne stilt for retten. Kanskje var ikke forholdet mellom lege og kvakksalver alltid så anstrengt heller. Det ser i alle fall ut som de stort sett lot hverandre være i fred..

Les hele den historiske artikkelen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media