Siste vers for Michael Jackson

Ifølge retten døde megastjernen Michael Jackson sannsynligvis av respirasjonsstans forårsaket av propofol i kombinasjon med høye doser av konvensjonelle benzodiazepiner, skriver Johan Ræder i en leder i Tidsskriftet.

Han diskuterer bruken av propofol som anestesimiddel og påpeker at farmakologiens naturlover gjelder selv om pasienten er verdenskjent.

Ufarlig i Norge

- Propofol gitt av kvalifisert anestesipersonell i Norge er helt trygt, sier Ræder. Han peker på de omfattende retningslinjene som må følges ved bruk av middelet.

- Nødvendige krav til medhjelpers kompetanse er såpass omfattende at det nærmer seg det som kreves for å bli anestesisykepleier i Norge, forklarer han.

Michael Jackson hadde derimot brukt en rekke medikamenter kombinert med propofol under varierende oppsyn av mange forskjellige leger gjennom mange år, og bedrev visstnok også intravenøs selvmedisinering.

 I strid med retningslinjer

Det er dermed enighet om at Jacksons personlige lege Conrad Murrays tilnærming til bruk, nødvendig overvåkning og beredskap var klart i strid med faglige retningslinjer, skriver Ræder.

- Omstendighetene rundt Jacksons død gir oss en viktig påminnelse om at vi aldri må begi oss inn på faglig uforsvarlige tilpasninger når vi tar på oss rollen som behandlende lege, konkluderer han.

Hele lederen kan du lese her

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media