Mangelfull oppfølging av asylsøkere med latent tuberkulose

- Verdens helseorganisasjon (WHO) opererer med at en tredel av verdens befolkning har latent tuberkulose. Det er sannsynlig at andelen vil være tilsvarende blant asylsøkere her i landet, skriver Reidun Brunvatne og medarbeidere i en først-på-nett kommentar i Tidsskriftet.

De mener det bør opprettes et sentralt register over personer med latent tuberkulose, og gis amnesti til asylsøkere med latent tuberkulose der forebyggende behandling er indisert.

Ingunn Harstad ved Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin St. Olavs hospital og Geir W. Jacobsen ved Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er enige i at rutinene for screening og oppfølging er for dårlige.

- Dersom screeningen skal opprettholdes, må den enten styrkes eller forenkles betraktelig, skriver de i en først-på-nett kommentar i Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media