Fatale feilantakelser for de nyfødte

- Det er gjort pinlig lite forskning rundt oksygenbehandlingens konsekvenser for barna, sier Ola Didrik Saugstad til Tidsskriftets podkast.

Han er professor ved Pediatrisk forskningsinstitutt, Rikshospitalet, og har forsket på dette feltet i hele sin yrkesaktive karriere.

Fremdeles leter man etter den optimale oksygenmetningen til for tidlig fødte barn, og det er gjort mange feilantakelser opp gjennom årene, skriver han i en kronikk i Tidsskriftet. To studier fra 2010 og 2011, viste at dosen man trodde var den korrekte, slett ikke var det.

- Nå står vi i det vanskelige dilemmaet at ved å holde metningen lavt, altså på 85-89 %, så vet vi at vi trolig kan halvere antall øyeskader og redusere antall lungeskader med 25 %, men dødeligheten øker med 20 %. Det siste halve året er derfor oksygenmetningen blitt hevet igjen, fordi man mener det er viktigere å unngå at barn dør. Prisen å betale er at noen flere får skader, sier Saugstad til Tidsskriftets podkast.

Når det gjelder barn født til termin, som trenger pustehjelp, er det mange år siden han først fikk ideen om at disse kanskje heller burde få luft enn oksygen. Oppdagelsen kan, brukt riktig, redde flere hundre tusen babyliv i året på verdensbasis.  

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media