Rett til helsehjelp i utlandet

- Det vil reises en rekke problemstillinger som kommer til å prege fremtidens helsepolitiske debatt og gi store utfordringer for norsk helsetjeneste, sier Jan Frich til Tidsskriftets podkast.

Frich er nevrolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, og har skrevet en kronikk i Tidsskriftet om EUs pasientrettighetsdirektiv, som må implementeres i norsk lovgivning innen oktober 2013.

Målgruppen for direktivet er særlig de som i forbindelse med arbeid eller fritid over lengre perioder oppholder seg i andre land enn sitt eget, men også personer som av andre årsaker ønsker behandling i utlandet kan søke om refusjon av sine kostnader. Direktivet inneholder imidlertid en rekke viktige unntaksbestemmelser.

Hør mer i Tidsskriftets podkast for nr. 23/2011.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media