Medisiner siste utvei for ungdom med depresjon

- Man bør være tilbakeholden med å gi medikamenter som påvirker sentralnervesystemet til unge med en hjerne i sterk utvikling, skriver professor emerita Berit Grøholt i en artikkel i Tidsskriftet. Hun understreker at antidepressiver ikke har samme virkning på barn og ungdom som på voksne; de har svakere effekt og gir økt risiko for suicidal atferd.

- Ved depresjon hos barn og unge skal medikamenter ikke gis som første behandling, og aldri alene, sier Grøholt til Tidsskriftets podkast.

En nylig publisert undersøkelse blant norske 15-åringer viste at drøyt 4 % hadde en depresjon, mens drøyt 11 % hadde vært deprimert en eller annen gang i livet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media