- Jeg må føde! Nå!

Til tross for at 0,7 % av alle fødsler skjer uplanlagt utenfor sykehus, mangler nesten 80 % av norske fødeinstitusjoner en formalisert praksis for å rykke ut til den fødende, viser en artikkel publisert i Tidsskriftet.

Tidsskriftets web-TV har snakket med førsteforfatter og undervisningsjordmor Signe Egenberg ved Stavanger Universitetssjukehus. Vi møtte også Mona, som ufrivillig fødte hjemme på soverommet med mannen som fødselshjelper og 2-åringen som vitne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media