Er røykeforbudet best for røykerne?

Norge iverksatte røykeforbud ved serveringssteder i 2004, blant annet av hensyn til betjeningens helse. Nå tyder en norsk studie på at de helsebedrende effektene er større hos de ansatte som røyket fast sammenlignet med de ikke-røykende.

Studien er gjennomført av Marit Skogstad og Pål Molander ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Kristina Kjærheim ved Kreftregisteret og Geir Fladseth ved Occupational Hygiene Solutions AS, og publisert i Tidsskriftet.

Størst differanse blant røykerne

I spørreundersøkelser gjennomført før og 3-8 måneder etter røykeforbudet svarte de ansatte ved 13 serveringssteder på spørsmål om egen helse.

43,3% av de ansatte opplevde færre symptomer etter innføringen av røykeforbudet, mens 20,9% opplevde en økning.

Hvis man tar i betraktning differansen mellom ansatte som opplevde flere og færre symptomer, har nesten fem ganger så mange røykere (33%) som ikke-røykere (7%) rapportert om en helsemessig bedring.

Skeptisk til spørreskjema

Skogstad mener man må være forsiktig med å legge for mye vekt på spørreskjemaer.

- Vi er skeptiske til ensidig fokusering på spørreskjemaundersøkelser når det gjelder lungehelse, men vi vet at røykerne i denne studien røyker mindre etter forbudet enn før, sier hun.

Røykerne rapporterte også om betydelig flere luftveissymptomer før røykeforbudet og hadde derfor en del mer forbedringspotensial enn ikke-røykerne.

Overraskende forverring

Hver femte ansatt rapporterte om en forverring i luftveissymptomer etter røykeforbudet, men dette kan være et resultat av metodologiske svakheter.

- En mulig forklaring er at undersøkelsene ble gjort på forskjellige årstider og at gjennomsnittstemperaturen var 6 grader lavere ved etterundersøkelsen. Slikt kan påvirke symptomangivelsene, forklarer Skogstad.

Helsebringende effekt

Resultatene viser totalt en helsemessig bedring hos begge grupper og stemmer overens med målinger av kotinin i urinen til de samme ansatte. Lignende resultater ble også funnet i en sammenlignbar undersøkelse av baransatte i Skottland.

- Vi mener å se en viss helsebringende effekt, understøttet av endring av lungefunksjonen over arbeidsskiftet som var større før sammenliknet med etter lovendringen, hos både de som røyker og de som ikke gjør det, konkluderer Skogstad.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media