Taushetsplikt og e-læring

Emner:
  • e-læring
  • pedagogikk
  • samarbeidslæring
  • taushetsplikt

Jeg trenger hjelp fra dere med et dilemma: Hvordan skal vi forholde oss til samarbeidslæring over nett i medisinen, der ferdighetene det er viktigst å lære, også er ferdighetene som ligger tettest opptil det taushetsbelagte?E-læringsteoretikere og forfattere av pedagogikkartikler snakker varmt om samarbeidslæring over nett: Jeg leser stadig suksesshistorier om digitale plenumsrom i universitetskurs der studenter deltar på tidspunktene og stedene som passer dem best i løpet av semesteret.Det pedagogiske potensialet ved å diskutere kliniske funn og kasuistikker på denne måten er åpenbart og fristende.Når studentene begynner å diskutere noe som nærmer seg pasienthistorier digitalt, tror jeg allikevel vi skal rope "Husk taushetsplikten" i kommentarfeltet. Jeg mener dette gjelder både i åpne og lukkede fora: Selv om slikt foregår inne på en lukket læringsplattform eller i en skjult Facebook-gruppe, er innhold som er digitalisert, bare to kommandoer unna åpent Internett: Kopier, lim inn.En e-læringsprofessor foreslo å starte den medisinske samarbeidslæringen med fagene som ikke har med pasienter å gjøre, og så være liberal med å dele funn etter samtykke fra pasienter. "Jeg ville selvfølgelig svart ja hvis jeg ble spurt om å dele et utslett.""Det vil være etisk uforsvarlig ikke å bruke en metode som har så stort pedagogisk potensiale og kan gjøre de nyutdannede legene bedre til diagnostikk", sier andre i samme miljø. Men er det så enkelt?For å sette det på spissen: Et hudutslett kan vise seg å være sekundær syfilis. Er vi sikre på at pasienten som sier ja til å dele, vil være like enig et halvt år etter? Er vi sikre på at aksept for å dele funn er pasientenes eget ønske, eller kan de føle seg presset av en person som de står i et avhengighetsforhold til?Jeg vil foreslå en grunnregel: Alle pasienthistorier som diskuteres skriftlig asynkront på nett, åpent eller lukket, på Facebook, blogg eller e-post, skal være fullstendig oppdiktede. Navn på en lege og en dato kan være mer enn nok til at kollegaen, nevøen eller ekskona identifiserer pasienten.Hva tenker dere om samarbeidslæring over nett i medisinske fag? Og hvor mye skal til for at noe er en kasuistikk: Er et EKG taushetsbelagt?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media