Nye spesialister

Artikkel

Nye spesialister

Legene nedenfor ble i sentralstyrets møte 7.9. 2011 godkjent som spesialister

Allmennmedisin

Bjørgaas, Trygve

Heslop, Anders – Danmark

Jawad, Maher

Skaatan, Hans Andre

Vedde, Anne Marie

Winsnes, Lillian

Allmennmedisin – fornyelse

Aubert, Tore

Bakken, Jørn

Biermann, Christian W.

Blaasvær, Sverre

Bodd, Caroline S.

Bruset, Stig

Dahlstrøm, Jørn Bjerke

Fristad, Eivind

Færevåg, Astrid J.

Førre, Sigurd

Goran, Sabah

Greibrokk, Thor Ivar

Haug, Åse Hildre

Johansen, May-Lill

Karstad, Olav

Kjønniksen, Tore

Kolltveit, Vigleik

Løchen, Edvard

Olafsson, Kjartan Aarstad

Pedersen, Almar

Reitan, Rolf

Skjåk, Øystein

Storrø, Ola

Storstein, Odd

Voje-Johansen, Per Olav

Wager, Eli Sigrunn

Anestesiologi

Falk, Markus Rikard – Sverige

Gava, Paolo – Italia

Karlsson, Karl Torbjörn Hubert – Sverige

Wanbro, Lars Jonas – Sverige

Barne- og ungdomspsykiatri

Bauregger, Marion

Barnesykdommer

Christensen, Hans Ole – Danmark

Scheck, Oliver – Tyskland

Blodsykdommer

Bentsen, Pål Tore

Fordøyelsessykdommer

Theódórs, Ásgeir – Island

Solberg, Inger Camilla

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Araya, Elisabeth

Færø, Erik

Nytun, Øyvind Eiksund

Sandvik, Åse Roald

Seideling, Jette – Danmark

Wohlfahrt, Anna Victoria Høeg

Gastroenterologisk kirurgi

Nestvold, Torunn Kristin

Generell kirurgi

Jasbon, Fernando Elias Ruiz – Sverige

Geriatri

Ahmed, Marc Vali

Hjertesykdommer

Holmgren, Ingrid Christina Margareta – Sverige

Holte, Espen

Masiha, Saied – Sverige

Maspers, Michel – Sverige

Immunologi og transfusjonsmedisin

Lundin, Katrin Ulrike

Indremedisin

Bentsen, Pål Tore

Butt, Noreen

Holte, Espen

Kamal, Ziaullah

Lyseggen, Erik

Masiha, Saied – Sverige

Maspers, Michel Antoine – Sverige

Smith, Ingrid

Troedsson, Bengt Erik Gunnar – Sverige

Karkirurgi

Halvorsen, Henrik

Steensrud, Tor

Klinisk nevrofysiologi

Kvaløy, Marie Bu

Nevrokirurgi

Solheim, Ole

Nevrologi

Juul-Borre, Bjørn Scot – Sverige

Samsonsen, Christian

Nyresykdommer

Troedsson, Bengt Erik Gunnar – Sverige

Onkologi

Winge-Main, Anna Katharina

Ortopedisk kirurgi

Khudir, Sabir Abdulamir – Sverige

Toolanen, Leif Göran – Sverige

Sellevold, Simen

Psykiatri

Block, Kristin

Dale, Oddvar

Kjelby, Eirik

Knutsen, Hanne Karoline

Radiologi

Gaidamavicius, Mindaugas – Litauen

Romsi, Jonathan Juha Kaarlo Antero – Sverige

Thoraxkirurgi

Carranza, Christian Lildal – Danmark

Urologi

Elwaheidy, Amer Yousef Shokry – Sverige

Øre-nese-halssykdommer

Hugoson, Annika

Anbefalte artikler