Kvinner som slår

- Studien gir lite støtte til antakelsen om at selvforsvar er et hovedmotiv bak kvinners voldsbruk, sier Hilde Pape, som har gjennomført undersøkelsen. Samtidig må resultatene sees i sammenheng med at undersøkelser av normalbefolkningen i liten grad fanger opp virkelig grov partnervold.

Resultatene er publisert i originalartikkelen Unge kvinners vold mot partner i Tidsskriftet nr. 20/2011.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.