Kirurgi ved ekstrem fedme

Derfor er oppfølging av pasientener viktig, og i denne bør fastlegene ha en sentral rolle.

I Tidsskriftet nr. 19/2011 kan du lese flere artikler om kirurgi ved ekstrem fedme.

I originalartikkelen Laparoskopisk biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling ved sykelig fedme har forfatteren evaluert perioperative resultater og vektutvikling etter denne operasjonen, som vanligvis benyttes ved spesielt høy kroppsmasseindeks.

Oversiktsartikkelen Oppfølging etter fedmekirurgi påpeker forfatterne at komplikasjoner etter fedmekirurgi kan debutere lenge etter operasjonen. Regelmessig oppfølging er derfor nødvendig. Fastlegene bør ha ansvaret for langtidsoppfølgingen og må ha kjennskap til vanlige og alvorlige komplikasjoner og kjenne til normale plager etter fedmekirurgi.

På nyhetssidene finner du følgende artikler:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media