Tidsskriftet på nettbrett - hva mener du?

Tags:
  • app
  • iPad
  • nettbrett

BMJs iPad-app

Tidsskrift for Den norske legeforening er i dag tilgjengelig med versjoner tilpasset papir, nett og mobil. Av brukerstatistikken ser vi at mange også leser oss på nettbrett (i hovedsak på iPad), selv om vi foreløpig ikke har en versjon spesielt tilrettelagt for dette.Vi jobber nå med utvikling av en slik versjon, og vil gjerne høre hva du mener om hvordan denne bør være.Hvilke forventninger har du til Tidsskriftet på nettbrett?På hvilken måte kan en bærbar versjon av Tidsskriftet være nyttig for deg?Andre vitenskapelige tidsskrifter er allerede tilgjengelig for nettbrett, for eksempel

,

og

. Bruker du disse, og hva liker du eventuelt ved dem?Leser du andre blader eller aviser på nettbrett som du mener vi bør lære av?Vi oppfordrere deg til å benytte

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media