For mange har smerte etter operasjon

Smerteintensitet måles på en skala fra 0-10 der 0 er ingen smerte og 10 er den verst tenkelige smerten. I en undersøkelse Fredheim og medarbeidere har gjort blant 215 pasienter ved 14 sykehus, hadde 40 % hatt en gjennomsnittlig smerte på 4 eller høyere. Så mange som 1 av 10 hadde en smerte på 6 eller høyere etter operasjonen. 

- Ille
Fredheim er ikke overrasket over disse resultatene, men er heller ikke fornøyd.
- Vi syns det er ille at så mange pasienter har så mye smerter, sier han til Tidsskriftets podkast.
Han mener det er to viktige forbedringsområder i forhold til smertebehandling i norske sykehus.
- Det ene er å få en bedre basisbehandling av smertene og utnytte bedre det som kalles multimodal analgesi. Vi mener alle pasienter bør, så langt det ikke er kontraindikasjoner, få paracetamol, et NSAID og et glucokortikoid, og gjerne lokalbedøvelse i operasjonssåret. Man bør også ha bedre rutiner på oppvåkningsavdelinger og vanlige kirurgiske sengeposter, for å kartlegge og dokumentere smerteintensitet.

Har en jobb å gjøre
Professor Johan Ræder har skrevet en lederartikkel om smertebehandlingen i Norge og er enig i Fredheims vurderinger.

- Altfor mange har smerter etter en operasjon, på tross av at vi har gode hjelpemidler og tilstrekkelig kunnskap. Vi har en jobb å gjøre for pasienter som har smerter etter en operasjon. Vi har kunnskap og godt verktøy tilgjengelig. Mye kan gjøres ved simpelthen å erkjenne og implementere dette. Gode basisrutiner bør tilpasses forholdene på det enkelte sykehus, det aktuelle inngrep og den enkelte pasient, skriver Ræder.

Hør podkasten:
For mange har smerter etter operasjon

Les artiklene til Fredheim og medarbeidere:
Postoperativ smerte hos pasienter innlagt i norske sykehus
Behandling av postoperativ smerte i sykehus

Les lederartikkelen til Johan Ræder:
Postoperativ smerte - undervurdert og underbehandlet

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media