Da terroren kom til Norge

I artiklene deler de både av sine egne erfaringer fra 22. juli og gir råd til kolleger om videre oppfølging av de som ble direkte berørt av katastrofen.
 

Hvordan møte det utenkelige – Utøya 22. juli 2011
Bernt Ivar Gaarder fikk som kommunelege 1 i Hole kommune rollen som operativ helseleder for situasjonen som oppsto på Utøya.

Tål andres smerte
Feriestart med bål og familie tok en brå vending for Frank Thrana. Da politiet anmodet om kriseteam i beredskap, trådte han til. Thrana er kommuneoverlege i Tønsberg kommune og var faglig leder for åtte kommuners kriseteam.

Når verre blir verst og veien hjem
- Fredag 22. juli 2011 har satt dype spor i ofrene som overlevde, og i oss som deltok som helsepersonell. Det skriver Stephen J. M. Sollid, overlege ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus og fagsjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Med knapt ti års erfaring som luftambulanselege er dette det mest ekstreme han har opplevd.

Psykososiale tiltak etter en terrorhandling
- Det ble etablert flere sentre for overlevende og pårørende både utenfor og på sykehus. Hva bør settes inn av psykososiale tiltak i en slik situasjon, spør Øivind Ekeberg, overlege ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Len deg fremover og vær til stede
- Norske ungdommer som planla å bruke sensommeren til å innrede hybler, kjøpe skolebøker eller ta en siste badetur, er i dyp sorg. De utfordres av psykiske reaksjoner på traumatiske hendelser vi har vanskelig for å fatte, skriver Grete Dyb. Hun er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og seksjonsleder for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Da akuttmedisinen ble satt på prøve
- Bomben i Regjeringskvartalet og skuddramaet på Utøya testet den akuttmedisinske kjeden på en uhyggelig og svært krevende måte. Selv om de to hendelsene var ulike med hensyn til skademekanismer, representerte de noe av det mest utfordrende man kan tenke seg, både operativt og medisinsk, skriver Guttorm Brattebø. Han er seksjonsleder for Akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland universitetssykehus, en av grunnleggerne av Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening og fulgte dramaet gjennom mediene.

Utøya og Oslo
- På Utøya var jeg i 1971. Da kjempet vi mot EU og Ap. På steinene foran Fiskeridepartementet i Regjeringskvartalet har jeg tilbrakt mang en vårdag. Begge områder, to rom av fred, ro og politisk håndverk. Plutselig er alt borte, skriver Ernst Horgen, fastlege og leder i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid.

Takk til Norges leger
- Jeg vil benytte anledningen til å takke legene gjennom Tidsskrift for Den norske legeforening. Som helse- og omsorgsminister er jeg stolt over hvordan legene og øvrig helsetjeneste reagerte spontant da terroren rammet. Det var profesjonalitet i alle ledd, skriver Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Ettertankene
Hendelsene 22. juli var helt spesielle. Men konsekvensene av dem - bl.a. for helsevesenet - er generelle, skriver redaktør i Tidsskriftet, Charlotte Haug, på lederplass.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media