Religiøse opplevelser under epilepsianfall

Karl Otto Nakken og Eylert Brodtkorb har skrevet en oversiktsartikkel om epilepsi og religion i Tidsskriftets sommernummer. Forskning har vist at religiøs symptomer kan relateres til epileptiske anfall på tre måter – som iktale, postiktale eller interiktale fenomener, altså før, under og etter anfall. I Tidsskriftets podkast forklarer Karl Otto Nakken nærmere hva disse fenomenene går ut på.

Han forteller at det særlig er én form for epilepsi som forbindes med religiøse følelser.

- Det er særlig temporallappsepilepsi med affeksjon av de mediale, limbiske strukturer, som er knyttet til vår atferd og våre følelser og emosjoner, sier Nakken..

- Hva skjer i hjernen ved ekstatiske anfall?

- Dette vet vi foreløpig lite om, men vi tror det er epileptiske forstyrrelser i de limbiske strukturen, og særlig knyttet til kjernen til disse strukturene og i insula, som er involvert i disse anfallene, og som vi tror er knyttet til bevisstheten om en selv.

Å bruke temporallappsepilepsi som forklaring på åndelige opplevelser må ikke oppfattes som blasfemi, sier Nakken. Han har likevel forståelse for at temaet er kontroversielt.

- Jeg kan forstå at det av noen kan oppfattes som litt blasfemisk eller spekulativt. Men det er altså slik at hjernen vår er det organet hvor all vår atferd og følelser er styrt fra, så det er ikke til å undres over at forstyrrelser i hjernens funksjon, slik som ved epilepsi, kan gi seg utslag i forskjellige emosjonelle symptomer, også med religiøst preg. Og beretninger fra en del epilepsipasienter kan jo bekrefte det.

Hør mer i Tidsskriftets podkast.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media