Verden sett med suicidale øyne

– Felles for de fleste var at tanken på selvmord gradvis ble sterkere og sterkere, mens evnen til egenkontroll ble svakere. De hadde en forestilling om at de ikke hadde noen fremtid, og de fleste var lite opptatt av dødens innhold – de var kun fokusert på å slippe livet de var i. Samtlige informanter tematiserte konsekvensene deres eventuelle død ville ha. Det gjennomgående argumentet var at fullført selvmord ville føre til at pårørende eller andre nærstående ble skadelidende. Til slutt nådde de likevel et punkt der de ikke var i stand til å gjøre slike etiske refleksjoner, sier Thorvik.

Les hele saken:
Verden sett med suicidale øyne

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media