Progesteronets inngangsport til spermien

Den klassiske virkningsmekanismen for progesteron er å binde seg til en kjernereseptor og ved dette regulere gentranskripsjonen. Men progesteron frigitt fra eggets omliggende granulosaceller stimulerer spermienes fertiliseringsevne i egglederne ved en annen mekanisme, som ikke har vært klarlagt. Nå har to uavhengige internasjonale forskergrupper studert denne ikke-genomiske mekanismen til progesteronet. Funnene er publisert i Nature.

Les hele saken
Progesteronets inngangsport til spermien

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.