Nytt om navn

Artikkel

Kongelig påskjønnelse til Olaf A. Henriksen

Olaf Anton Henriksen. Foto Wigdis Korsvik

Olaf Anton Henriksen (f. 1945), overlege ved Nordlandssykehuet i Bodø, er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Henriksen tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1970 og ble godkjent spesialist i nevrologi i 1981.

Han har arbeidet ved nevrologisk avdeling ved Nordland Sentralsykehus, senere Nordlandssykehuset, siden 1973 og ble konstituert assisterende overlege i 1979. Siden da har han vært overlege ved nevrologisk avdeling. Fra 1990 til 2003 var han avdelingsoverlege og ansvarlig for driften av denne etter hvert store kliniske avdelingen.

Henriksen har hatt ansvar for nevrologien i hele Nordland fylke med sine 245 000 innbyggere. Avdelingen har nå gruppe 1-status for å utdanne spesialister og studenter, i tillegg til at de driver forskning.

I 2000 overtok nevrologisk avdeling ved Nordlandssykehuset ansvaret for alle hjerneslagpasienter i Salten, og en moderne slagenhet ble opprettet. Dette skulle vise seg å bli en suksess, mye på grunn av Henriksens store engasjement og ledelse.

Henriksen arbeidet ved nevrologisk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø i 1976 – 79 og var universitetslektor ved Universitetet i Tromsø i samme periode. Mange senere nevrologer og nevrokirurger har vært hans elever.

Olaf Anton Henriksen har viet seg til klinisk arbeid og berømmes for sin kunnskap og sin omsorg for pasientene, og han har i det stille satt varige spor etter seg innen norsk nevrologi.

Påskjønnelsen kom i forbindelse med en markering av at Olaf A. Henriksen gikk av med pensjon etter 35 år ved sykehuset i Bodø.

Vonen ansatt som direktør ved Nordlandssykehuset

Barthold Vonen. Foto Wigdis Korsvik

Professor dr.med. Barthold Vonen (f. 1953) er formelt ansatt som viseadministrerende direktør/medisinsk direktør ved Nordlandssykehuset.

Vonen tok medisinsk embetseksamen i Tromsø i 1982 og ble godkjent spesialist i generell kirurgi i 1993 og i gastroenterologisk kirurgi i 1994.

Han kom til Nordlandssykehuset fra stillingen som prosjektleder for implementering av WHO prototypen Safe Surgery Checklist i Helse Vest. Han var også ansvarlig for at denne sjekklisten for trygg kirurgi ble innført ved Nordlandssykehuset høsten 2010.

Vonens arbeid vil være sterkt knyttet til sykehusets videre arbeid med forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet. Han er også sentral i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, der Nordlandssykehuset er et av pilotsykehusene.

Røttingen leder ekspertgruppe i WHO

John-Arne Røttingen. Foto Kunnskapssenteret

John-Arne Røttingen (f. 1969), direktør i Kunnskapssenteret, er oppnevnt som leder av en rådgivende ekspertgruppe i Verdens helseorganisasjon (WHO). Gruppen skal utarbeide anbefalinger om hvordan man kan styrke finansieringen av forskning på sykdommer knyttet til fattigdom, melder Kunnskapssenteret.

Ekspertgruppen CEWG (Consultative Expert Working Group on Research and Development: Financing and Coordination) skal levere sin sluttrapport i mai 2012.

– Ethvert helsesystem trenger tilgang til legemidler og andre teknologier som er nødvendige for sykdomsbildet i det enkelte land. WHO har lenge arbeidet for å bedre tilgangen til helseteknologier i utviklingsland, sier Røttingen, som har lang erfaring med arbeid knyttet til spørsmål om global helse og som tidligere har vært engasjert i WHOs forhandlinger om folkehelse og innovasjon.

Kunnskapssenteret samarbeider med WHO og organisasjoner tilknyttet WHO om å støtte bruk av forskningsbasert kunnskap i beslutningsprosesser og i utvikling av helsesystemer i lav- og mellominntektsland.

I juni slutter Røttingen som direktør i Kunnskapssenteret for å være seniorgjesteforsker ved Harvard School of Public Health for en toårsperiode.

Anbefalte artikler