Nevrologisk undersøkelse av eldre

Det skriver Brynjar Fure og medarbeidere i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet. I artikkelen gir de en oversikt over nevrologiske utfall som kan ha sin årsak i normal aldring.

- Det er i liten grad aldersfysiologiske endringer når det gjelder kognitive funksjoner. Unntak er eksekutive funksjoner, psykomotorisk tempo og episodisk hukommelse, som reduseres med økende alder. For øvrig ses aldersfysiologiske endringer særlig i øyemotilitet i vertikalplanet ved blikk oppover, vibrasjonssans, akillesreflekser, primitivreflekser og motorisk tempo. Kraftprestasjoner reduseres med 20–40% hos friske personer over 70 år, skriver de.

Les artikkelen:
Klinisk nevrologisk undersøkelse av den geriatriske pasient

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media