Mener psykologer må få henvisningsrett

I en kommentarartikkel i Tidsskriftet gir han eksempler på tilfeller der psykologers henvisningsrett er nødvendig.

- En psykolog har fått en henvendelse fra fastlege, skole eller bekymret helsesøster om et barn eller en ungdom. Etter en eller flere konsultasjoner vurderer psykologen det slik at det trengs en videre utredning for å finne ut hvilken psykisk lidelse vedkommende kan lide av. Det kan være mistanke om incest, annen form for misbruk eller ulike psykiske forstyrrelser, slik som AD/HD, Aspergers syndrom, autisme eller Tourettes syndrom. Likevel må psykologen, slik systemet er nå, henvise tilbake til fastlegen og nærmest diktere hva fastlegen skal skrive i sin henvisning. Som en erfaren psykolog en gang fortalte meg: Jeg har aldri opplevd at en fastlege har motsatt seg mine anbefalinger. I stedet for å henvise pasienten direkte til en spesialist i for eksempel nevropsykologi eller nevrologi, må saken innom fastlegen, skriver Kandal.

- Jeg har snakket med mange leger som gjerne skulle ha sett at psykologen både kunne henvise og sykmelde, fordi det gir legene mer tid til direkte pasientarbeid.
 

Les hele kommentarartikkelen:
Psykologer må få henvisningsrett

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media