Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Jens Bartold Andersen 10.6. 1926 – 2.2. 2011

Lubica Birkelund 11.2. 1957 – 2.10. 2010

Egil Borg 17.2. 1925 – 16.3. 2011

Ellen Tvergrov Grytting 26.10. 1947 – 15.3. 2011

Odd Ingolf Haavelsrud 21.5. 1934 – 18.2. 2011

Torbjørg Jonsen 10.7. 1916 – 30.3. 2011

Rolf Alexander Jæger 19.9. 1930 – 1.3. 2011

Per Lingaas 20.9. 1923 – 22.2. 2011

Kåre Løvåsen 8.4. 1926 – 26.2. 2011

Astrid Mengshoel 25.3. 1936 – 7.3. 2011

Harald Kristian Pettersen 24.5. 1940 – 13.2. 2011

Per Otto Rinholm 4.12. 1945 – 3.3. 2011

Liv Lise Rohde 15.11. 1928 – 30.1. 2011

Helge Sigstad 4.9. 1925 – 7.3. 2011

Olav Dreyer Sæter 12.6. 1910 – 20.2. 2011

Berit Tveit 21.3. 1931 – 12.3. 2011

Tor Vilgeir Ødegaard 5.8. 1927 – 11.2. 2011

Anbefalte artikler