Kreftoverlevere har vansker med å få jobb

- Undersøkelsen dokumenterer at mange kreftpasienter har senfølger av både fysisk, psykisk og sosial art, herunder også vansker med å få tilknytning til arbeidsmarkedet. Dokumentasjonen for hvordan vi best kan hjelpe, er mangelfull, men mye tyder på at hjelpen bør gis over lengre tid og at den skal være flerdimensjonal. Det er stort behov for forskning og utvikling av evidensbaserte hjelpetiltak, slik at flere tidligere pasienter kommer tilbake i arbeid, sier Frede Olesen i Kræftens Bekæmpelse til Ugeskrift for Læger.

Les hele saken:
Kreftoverlevere har vansker med å få jobb

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media