Helsenorge.no – nok en statlig lenkesamling

Tags:
  • brukermedvirkning
  • brukervennlig
  • helsenorge.no
  • webstrategi

Staten satser høyt med helseportalen Helsenorge.no, som ble lansert i dag. Kanskje for høyt?Det mangler ikke programerklæringer for portalen i pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Mitt førsteinntrykk er at portalen foreløpig ikke lever opp til disse.Her er noen av programerklæringene fra helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen:– Helsetjenesten må i større grad enn i dag involvere brukere og pasienter. Jeg mener at pasienten må settes i stand til å være en aktiv deltaker i spørsmål rundt sin egen helse. Det betyr blant annet at vi må satse sterkt på digitale tjenester.- Gjennom Helsenorge.no brukes ny teknologi til å gi folk bedre hjelp og bedre helsetjenester.Ved første øyekast virker portalen overlesset med budskap om hvordan vi bør leve for å få god helse, og mindre som et sted der vi kan orientere oss om rettigheter og være involvert. Så langt jeg kan se, oppfordrer den ikke akkurat til brukerdialog og involvering med sitt avsenderstyrte fokus.Når man går inn via temaoversikten, kommer man til sider som består av lenker til andre statlige nettsider. Jeg går inn på temaet “Akutt- og førstehjelp”. Der får jeg en bla-bla-tekst om at det er viktig å bidra med hjelp i en akutt situasjon. Jeg finner også noen lenker på siden. Jeg klikker på lenken førstehjelp og kommer til en ny side med lenker: ikke akkurat det jeg trenger i en akuttsituasjon. På en del av temasidene får man også lenker til såkalt fordypningsstoff. Under temaet “Astma, allergi og overfølsomhet” finner man lenker til de fem største medisinske tidsskriftene i verden. Jeg klikker på lenken til The Lancet, og befinner meg på forsiden til dette tidsskriftet. Der forsvant relasjonen til temaet fullstendig. Er dette nyttig for pasienter og pårørende som vil orientere seg om temaet?De såkalte “news” inneholder blant annet temaartikler om sesongaktuelle temaer. Reisevaksiner er ett. På en måte brukerfokus? Artikkelen inneholder nyttig informasjon og har tre ulike lenkesett knyttet til seg. Det er imidlertid litt vanskelig å forstå hvorfor disse lenkene er delt opp i tre ulike seksjoner, to til høyre og én under teksten.Selvbetjeningsdelen består i hovedsak av tjenester vi allerede kjenner fra Min side og Norge.no. Men det er kanskje mer hensiktsmessig å finne dem på Helsenorge.no?- De fleste er interessert i og opptatt av egen helse. Nå får de denne informasjonen samlet på ett nettsted, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Er den egentlig det – når nettstedet i stor grad består av lenker?Det er mye mulig jeg er for kritisk. For når sant skal sies, så er jo dette bare begynnelsen, som helseministeren presiserer i pressemeldingen.- Dagens lansering av Helsenorge.no er bare startskuddet, og portalen skal gradvis bygges ut med flere tjenester, sier hun.Jeg undres på om det i så fall ikke hadde vært bedre å vente til mer var på plass. Enn så lenge blir dette kun nok en statlig lenkesamling for meg.Vi kommer gjerne tilbake med nye synspunkter og grundige evalueringer av portalen senere. Nå lurer vi på hva som er ditt førsteinntrykk:

  • Hva synes du om Helsenorge.no som ble lansert i dag?
  • Trenger vi en statlig helseportal?
  • Vil du som pasient og borger bruke portalen?
  • Vil du som lege benytte portalen?
Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media