Flere overlever rectum- og coloncancer

Det har vært en solid styrking i behandlingen av rectumcancer og noen endringer i behandlingen av coloncancer de siste årene.

Norske forskere har studert femårsoverlevelsen for nærmere 20 000 pasienter operert for disse krefttypene i Norge i perioden 1004-2003. Resultatene viser signifikant bedring i overlevelse for begge gruppene. Funnene er publisert i The British journal of surgery og omtalt i nyhetsspalten i Tidsskriftet.

Les hele saken:
Bedret overlevelse ved rectum- og coloncancer i Norge

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media