Farmakoterapi som skreddersøm?

Innenfor den store familien med ABC (ATP-bindende kassett)-transportører finnes det flere proteiner som har betydning for farmakokinetikken.  Arne Martin Slåtsve og medarbeidere har skrevet en oversiktsartikkel der de presenterer ABC-transportører som man i dag vet har betydning for basal og klinisk farmakologi. Forfatterne gir et innblikk i denne viktige gruppen av transportproteiner fra en klinisk synsvinkel.

Medlemmer i subfamiliene ABCB og ABCC er mest kjent for sitt bidrag til multimedikamentell resistens mot cellegifter og antibiotika. Det er også vist at ABCB1 (P-glykoprotein) danner en funksjonell barriere i tarmen og blod-hjerne-barrieren ved å pumpe ut potensielt toksiske substanser. Nyere forskning tyder på at ABC-transportører spiller en viktig rolle i absorpsjon, distribusjon og eliminasjon av mange legemidler og at deres funksjon varierer avhengig av individets genotype.

- Den nye kunnskapen om legemiddeltransport har gjort farmakologien enda mer kompleks. Kliniske farmakologer kan imidlertid utnytte denne viten til å forklare individuelle variasjoner i legemiddelrespons, som et supplement til endringer forårsaket av enzymfamilien cytokrom P450. For klinisk medisin kan det bety en mer rasjonell og individualisert farmakoterapi, skriver forfatterne.

Les artikkelen:
ABC-transportørenes betydning for effekt og omsetning av legemidler

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media