Behandling mot inkontinens og forstoppelse

- Selv om sakralnervestimulering er en etablert behandlingsform ved alle landets helseregioner, er vårt inntrykk at metoden er relativt lite kjent i primærhelsetjenesten og til dels også i spesialisthelsetjenesten, sier Mona Rydningen ved Avdeling for gastroenterologisk kirurgi og Kompetansesenter for inkontinens og bekkensykdom ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun er en av forfatterne bak en artikkel om sakralnervestimulering i Tidsskriftet.
 

Feil at eneste løsning er stomi
Over 50 % av pasientene dette er aktuelt for, er kvinner som har fått skader under fødsel. En annen stor gruppe er pasienter med nevrologiske sykdommer som multippel sklerose.

- Pasientene møter både ansatte i NAV og helsepersonell, alt fra allmennleger til kirurger, som sier at eneste løsningen på funksjonsforstyrrelsene i bekkenbunnen er utlagt tarm eller varig bruk av urinkateter. Det er langt fra sannheten; stomi er det sjelden behov for. Først skal man forsøke konservativ behandling, for eksempel en kombinasjon av medikamenter og veiledet bekkenbunnstrening. Dersom dette ikke har noen effekt bør sakralnervestimulering forsøkes. Utlagt tarm er aller siste utvei, men rett behandling for noen, sier Rydningen. 

Sakralnervestimulering innebærer at en sakralnerverot stimuleres elektrisk ved hjelp av en elektrode, og en stimulator eller pacemaker.

Permanent stimulator
– Vi legger inn elektroden i nederste del av ryggen nær en av nervene som styrer bekkenbunnfunksjonene. Det både stimulerer og hemmer signaler til disse nervene. Aktuelle pasienter går først gjennom en testfase for å se om de oppnår bedring av slik stimulering. Oppnås en forbedring på 50 % eller mer, tilbys pasienten implantasjon med permanent stimulator. Etter implantasjon av stimulator vil 50 – 90 % av pasientene beholde effekten over tid. Dette er en stor forbedring av disse pasientenes livskvalitet, sier Rydningen.

Først i Norden
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) var det første sykehus i Norden som tok i bruk metoden i 1999, og implanterer nå 25-30 stimulatorer årlig.

Sakralnervestimulering kan være effektiv behandling ved urininkontinens med overaktiv blære, ikke-obstruktiv urinretensjon, avføringsinkontinens, forstoppelse og kroniske bekkenbunnssmerter. Behandlingen er lite invasiv, og behandlingseffekten kan avklares ved en kortvarig testperiode. Pasientene har imidlertid behov for spesialisert og lett tilgjengelig oppfølging.

Les hele artikkelen:
Sakralnervestimulering

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media