Barnets inste grind

Trond Diseth arbeider ved Barneklinikken ved Rikshospitalet. Han arbeider med barn med alvorlige, kroniske, stigmatiserende og av og til dødelige somatiske sykdommer. Diseths unike evne til å samarbeide, alltid med barnas beste for øye, er noe kollegene fremhever. På Rikshospitalet har han gått inn i det somatiske miljøet og gjort seg og faget han representerer uunnværlig. Han har bidratt til oppmerksomhet rundt psykiske konsekvenser av sykehusbehandling og har påvirket behandlingsforløpet av flere tilstander. Særlig har han engasjert seg i tabubelagte sykdommer. Her har han gjort viktig nybrottsarbeid.

Les hele saken:
Barnets inste grind

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media