Turnustjeneste med varierende kvalitet

Dataene, som inkluderer 859 turnusleger, skjuler til dels viktige variasjoner mellom sykehusene og må reanalyseres for å kunne brukes i lokalt forbedringsarbeid, skriver Ottar Bjerkeset og medarbeidere i en originalartikkel i Tidsskriftet. Svakheter ved turnustjenesten i Helse Nord-Trøndelag førte til innføring av nye rutiner for veiledning samt simulatortrening og opplæring i prosedyrer og lovverk før turnustjenestens begynnelse.

- Tiden er moden for at turnustjenestens berettigelse vurderes kritisk med tanke på om andre løsninger, f.eks. en utvidet spesialistutdanning, bedre ivaretar enkeltpersoners og samfunnets behov, skriver Ragnhild Øydna Støen i en kommentarartikkel.

Les begge artiklene:
Evaluering av turnustjenesten i sykehus
Turnustjenestens utfordringer

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media