Tar vi ryggpasienten på alvor?

I de nasjonale retningslinjer for rygglidelser blir 85 % av ryggpasientene kun anført å ha uspesifikke plager. Unntakene er pasienter med spondylolistese og nerverotssmerter forårsaket av skiveprolaps og spinal stenose.

- Men det er mange av oss andre som tror at ryggpasienten med de degenerative skiveforandringene i nedre lumbalavsnitt, forandringer som kommer klart frem på MR-bildene og som Iordanova og medarbeidere kommentarartikkel i Tidsskriftet.

- Noen av oss tror også at det midtstilte prolapset, som fremkommer på MR-bildene i de samme nivåer, kan forklare de ryggsmertene som pasienten har slitt med etter et fall på setet sist vinter eller etter det gale løftet på sykehjemmet. Selv om de ikke har nerverotsaffeksjon. Noen ganske få av dem bør kanskje også opereres. Noen av oss tror også at bare man får behandlet tendinosen i pasientens bekken eller hofter, så forsvinner også ryggsmertene. Og vi tror at styrking av ryggmusklene alene kan hjelpe mange eldre med belastningsrelaterte korsryggssmerter hvis MR viser betydelig atrofi av ryggmuskulaturen i nedre lumbalavsnitt.

Vi tror ikke at det nødvendigvis er så mange flere «gule flagg» (psykososiale tilleggsfaktorer) hos ryggpasienten enn hos andre pasientgrupper, skriver Lie.

Les hele kommentarartikkelen:
Tar vi ryggpasienten på alvor?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media