Sykehus i endring - trenger vi generalistspesialister?

Blogginnlegget bygger på et Gjerpe har skrevet tidligere, om lokalsykehusene.

- Dersom de planlagte store sykehusene blir en realitet, er jeg bekymret for de langtidssyke. Etter å ha fulgt en gruppe langtidssyke tett over tid, hører jeg mange fortelle at de blir ytterligere traumatisert gjennom sin lange ferd mot diagnose og rett behandling. Kronikerne og pasientgruppen med såkalte «diffuse plager» har størst sjanse for å havne i limbo der tiden går, ingenting skjer, og ingen vil påta seg ansvar, skriver hun.

Pasienter møter en ulidelig stor gruppe behandlere i helsevesenet. Dette kan være belastende og sykdomsfremkallende i seg selv. Disse pasientene trenger tid og at noen tar et helhetlig ansvar for behandling og hjelp.

- Hva med å opprette en egen generalistspesialisering?

Les hele bloggposten:
Sykehus i endring – trenger vi generalistspesialister?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media