Søvnvansker er vanlig ved psykisk sykdom

Det er vanlig med søvnproblemer ved de fleste psykiske lidelser. Ca. 50–80 % av pasienter med psykisk lidelse har søvnforstyrrelser, og minst 50 % av pasienter med søvnforstyrrelser har en psykisk lidelse. Mye taler for at søvnproblemene er selvstendige komorbide tilstander og ikke bare symptomer på en underliggende psykisk lidelse: De kommer ofte før en episode av psykisk sykdom og er en av de sterkeste risikofaktorer for senere utvikling av angst, affektive svingninger eller psykose, skriver Fred Holsten og medarbeidere i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet.

Henger sammen
Effektiv behandling av den psykiske lidelsen behøver nødvendigvis ikke bedre søvnforstyrrelsen, skriver de. Men effektiv diagnostikk og behandling av søvnforstyrrelser kan bedre symptomer og prognose ved psykiske lidelser, og kunnskap om de forskjellige søvnforstyrrelser og deres behandling kan føre til både bedre akutt behandling og bedre prognose ved psykiske lidelser.

Behandles forskjellig
Ved diagnostisering av søvnproblemer ved psykiske lidelser er det viktig å skille mellom insomnier, hypersomnier og døgnrytmeforstyrrelser fordi disse behandles forskjellig. Bortsett fra hos pasienter med alvorlige psykoser, dype depresjoner og alvorlige bipolare svingninger er samtidig behandling av søvnproblemene ofte en takknemlig oppgave både akutt og som tilbakefallsprevensjon. Man bør samtidig kartlegge pasientene for søvnapné og urolige beinbevegelser under søvn og behandle disse separat.

Les hele artikkelen:
Søvnforstyrrelser ved psykiske lidelser

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media