Skyggesider i sosiale medier

- I de tradisjonelle mediene er vi vant til at avsenderrollen er tydelig definert. Enten avsenderen er en journalist, forfattere eller et kommersielt selskap som ønsker å selge noe, så er dette åpent. I sosiale medier er det blant annet på grunn av anonymitet ikke alltid åpent hvem avsenderen er. Også der avsenderen er åpen, er motivene for kommunikasjonen ofte mer uklare enn vi er vant til, sier Bjerkestrand. I lederen viser hun hvordan blant annet legemiddelindustrien utnytter disse mulighetene.

Les hele saken:
En stor, lykkelig familie

Les bloggposten:
Skyggesider i sosiale medier

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media