Seneskader i skulderen

Skuldersmerter er et økende problem i dagens samfunn. Plagene er ofte relatert til rupturer i skulderens senemansjett, rotatorcuffen. Rupturene forekommer hovedsakelig hos dem over 40 år. Den naturlige senealdringen, enten alene eller i kombinasjon med traume, er den viktigste utløsende faktoren. Stefan Moosmayer har forsket på diagnostikk og behandling av slike skader.

– Utredning av seneskader skjer vanligvis ved hjelp av MR. Dette er en kostbar metode, som krever henvisning til røntgenavdeling, med påfølgende ventetid. Våre studier viser at ultralyd kan være et alternativ – sammenlikning av preoperative ultralydfunn med funnene fra operasjon viser like gode resultater for påvisning av seneskade som MR gir, sier Moosmayer.

Les hele saken:
Seneskader i skulderen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media