Neopterin predikerer hjertedød ved diabetes

Aterosklerose er en inflammatorisk prosess, og inflammasjonsmarkører er potensielle prediktorer for iskemisk hjertesykdom. Personer med diabetes har forhøyet risiko for utvikling av iskemisk hjertesykdom og forskningsgruppen for aterosklerose og inflammasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har undersøkt diabetikere i en studie som er publisert i tidsskriftet Atherosclerosis.

– Hypotesen vår er at diabetes og aterosklerose har inflammasjon som felles patologisk mekanisme, slik at det å ha diabetes forverrer den aterosklerotiske prosessen ved å øke inflammasjonen, sier Inga Vengen, som er artikkelens førsteforfatter.

Neopterin og C-reaktivt protein (CRP) ble analysert i serum fra 200 diabetikere og 198 kontrollpersoner som deltok i den første Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) i 1980-årene. Resultatene ble koblet sammen med opplysninger om iskemisk hjertedød fra dødsårsaksregisteret i 2004. Overlevelsesanalyser viste at både neopterin (hasardrate 2,59; 95 % KI 1,11–6,01) og CRP (hasardrate 2,45; 95 % KI 1,05–5,69) var uavhengige prediktorer for iskemisk hjertedød i gruppen med diabetes, men ikke i kontrollgruppen.

Les hele saken:
Neopterin predikerer hjertedød ved diabetes

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media