- Nå må vi lære av våre feil

I begynnelsen av februar 2011 kom Helse- og omsorgskomitéen med et forslag om opprettelse av en havarikommisjon i helsesektoren. Det er bra med en havarikommisjon når kriser oppstår, men enda bedre hadde det vært å få på plass et vanntett varslingssystem, mener Maria Gjerpe, alias Marias Metode.

- Det er underlig at det i en sektor der man kan påføre andre store skader er så liten oppmerksomhet rundt dette. Alle er tjent med at vi setter våre feil i system og lærer av dem. Helst bør vi gjøre det før Helsevesenet blir Havarivesenet, skriver hun på Tidsskriftets blogg.

En holdningsendring må til
Medisinstudent Bjørg Bakke mener pasientsikkerhet lenge har vært et felt som har vært ekskludert fra det å være lege. 
- Legestanden har ei formidabel oppgåve føre seg. Mentaliteten blant mange må endrast. Legen er øvst i næringskjeda og har mykje ansvar, også for miljøet ein arbeider i. Det er dette miljøet som på mange måtar treng ei haldningsendring. Ein må klare å skape rammer som kan sikre dei tilsette tilliten til  å innrømme feil. Desse rammene må oppmuntre til tryggleik. Dei må oppmuntre til at ein skal lære av feila, og til at ein skal arbeide for å unngå at dei skjer igjen, skriver Bakke.

Les begge bloggpostene: 
I trygge hender?
Havarivesenet?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media