Lokalsykehuset - et sykehus eller et lokale?

- Lokalsykehusene kjemper for å opprettholde tilbud om akuttmedisin og fødeavdeling til lokalbefolkningen. Hvilke funksjoner må et sykehus ha for å drive forsvarlig, spør Gjerpe.
- Kan hende er det noen som har glemt å brette ut kartet og ikke innsett at vi har et langstrakt land med flere enn ett grisgrendt strøk. Vi har drevet sterk distriktspolitikk i årtier med det ene for øyet at vi ønsker spredt bosetning, matvareproduksjon og bruer og tunneler til den mest bortgjemte krok. Om vi ønsker at hele landet skal bosettes, må vi tilby innbyggerne mulighet til skolegang, arbeid og adekvate og tilstrekkelige helsetjenester. Det oppleves selvsagt underlig at de tjenestene man bør ha kortest vei til, som akutthjelp, blir vanskeligst å nå når tjenester sentraliseres.

Lokalbefolkningen opplever utrygghet og følelsen av å bli nedprioritert. Det er krenkende for voksne mennesker å bli fortalt av politikere at det er politikerne som vet best for dem. Når folk opplever å bli fratatt verdighet og ikke bli hørt, mister de tilliten. Når tilliten til systemet svikter, svikter systemet.

Ser helsepolitikkhånden hva distriktspolitikkhånden gjør? Hvem av dem gjør venstrehåndsarbeidet?

Les hele bloggposten:
Lokalsykehuset – et sykehus eller et lokale? 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media