Kartlegging av hjernens navigasjonssystemer

Hippocampus og omkringliggende områder i hjernen er viktige for hukommelse og for den kognitive representasjonen av omgivelsene rundt oss. I disse områdene er det hos rotter funnet spesialiserte celler som sender ut aksjonspotensialer når dyret er på ett bestemt sted i et miljø (plassceller). I tillegg er det identifisert retningsspesifikke celler (hoderetningsceller) og celler som aktiveres hver gang dyret passerer bestemte punkter i et rutenett som dekker omgivelsene (gitterceller). Trolig er alle disse celletypene viktige for vår evne til å navigere.

– Vi brukte mikroelektroder til å gjøre opptak av elektrofysiologiske egenskaper hos enkeltceller i hippocampus og entorhinal cortex hos unge rotter som beveget seg fritt i et definert miljø, sier forskerlinjestudent Tale Litleré Bjerknes i Trondheim, som er femteforfatter på artikkelen i Science.

– Det viste seg at allerede på det tidspunktet da dyrene åpnet øynene for første gang og begynte å orientere seg utenfor redet, dvs. ved 15–16 dagers alder, var både plassceller, hoderetningsceller og gitterceller til stede, forteller Tale Litleré Bjerknes.

Les hele saken:
Kartlegging av hjernens navigasjonssystemer

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.