Kan Norge bli røykfritt?

Et samfunn helt uten tobakk – det er målsettingen for alliansen Tobakksfritt, som Den norske legeforening er medlem av. Helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen har uttalt at dette er et langsiktig mål.

Les hele kommentaren:
Kan Norge bli røykfritt?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media