Johannesurt mot mild depresjon

Det skriver Halldis Kartveit Høyland i en artikkel i Tidsskriftet.

Johannesurt (Hypericum perforatum, prikkperikum) er et naturlegemiddel som selges reseptfritt på apotek til bruk mot lettere depresjon. Effekten har vært omstridt, blant annet pga. sprikende resultater som følge av dårlig studiekvalitet og ulik preparatkvalitet.
I en metaanalyse fra Cochrane-samarbeidet oppsummerte man i 2009 resultater fra nyere studier. Pasientene hadde depresjon, hovedsakelig milde til moderate symptomer. Ekstrakter med johannesurt hadde bedre effekt enn placebo og likeverdig effekt med antidepressive legemidler som inngikk i studiene. En viktig svakhet var at studievarigheten kun var 4–12 uker, og det er få data om lengre behandlingstid.
Det er også store kvalitetsforskjeller mellom ulike johannesurtpreparater og deres innhold av aktive substanser, blant annet på grunn av ulike fremstillingsprosedyrer. Produktene som er undersøkt i kliniske studier, må anses å være av høy kvalitet.

Les hele artikkelen:
Bruk av johannesurt mot mild depresjon

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media