Integrert medisin i London

- Gjennom min tilknytning til Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) besøkte jeg sykehuset høsten 2010, skriver Arne Johan Norheim.

Noen av de viktigste kliniske arbeidsområdene omfatter kvinnehelse, komplementær kreftomsorg, dermatologi, revmatologi, pediatri samt utredning og behandling av allergi. På sykehuset finnes også selvstendige klinikker for stress, stemningslidelser og kronisk utmattelsessyndrom.

- Noen leger ved sykehuset gir uttrykk for at det ikke bare er fordeler med å være del av et universitetsmiljø og underlagt krav og forventninger som omfatter offentlig helsetjeneste. Stramme budsjettrammer, behandlingsgaranti og effektivitetskrav oppleves som en trussel mot et godt behandlingsmiljø, skriver han.

Norheim mener man bør reflektere enda en gang før man etablerer norske offentlige poliklinikker med tilbud om alternativ behandling på det offentlige helsevesenets premisser.

Les hele saken:
Integrert medisin i London

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media