Hygienerådene kan ha virket

Det er Hogne Sandvik og Steinar Hunskår som har undersøkt om kontaktraten for infeksjonssykdommer på legevakt ble endret mens hygienekampanjen pågikk. Studien er basert på refusjonskrav fra alle legevaktleger i årene 2006-09.

Færre ørebetennelser og bihulebetennelser
Kontaktraten for influensa var ti ganger høyere høsten 2009 enn de tre foregående årene. I samme periode var det signifikant færre tilfeller av konjunktivitt, otitt, sinusitt, halsbetennelse, pneumoni og tarminfeksjoner. Det var små endringer i kontaktratene for akutt øvre luftveisinfeksjon og urinveisinfeksjon, men i desember måned var det også tydelig reduksjon for akutt øvre luftveisinfeksjon.

- Vår hypotese var at vi ville observere færre tilfeller av luftveisinfeksjoner og tarminfeksjoner som følge av hygienetiltakene. Vi vil imidlertid ikke vente at urinveisinfeksjoner påvirkes av en kampanje for bedre håndhygiene. Dette bekreftes da også av våre funn. Disse observasjonene er forenlig med en mulig effekt av hygienekampanjen, skriver Sandvik og Hunskår. 
De understreker imidlertid at endringene også kan ha andre alternative forklaringer, som naturlige variasjoner, biologiske effekter av influensaepidemien eller endret legesøkningsatferd ved at personer med mildere sykdom kan ha latt være å oppsøke legevakt og i større grad kontaktet fastlegen under influensaepidemien.

Støtter tidligere funn
Funnene blir kommentert i en lederartikkel skrevet av overlege Arne Broch Brantsæter, som blant annet har jobbet med beredskap mot sars og influensa ved Folkehelseinstituttet.
- Resultatene støtter funn fra en metaanalyse der det samlet sett ble konkludert med at forbedring i håndhygiene reduserer gastrointestinale infeksjoner med 31 % og luftveisinfeksjoner med 21 %. Fordi luftveisinfeksjoner også kan spres med hoste, er det trolig at man ved hostehygiene kan oppnå mer enn med håndhygiene alene. Vi mangler imidlertid fortsatt god dokumentasjon på hvilken forebyggende effekt befolkningsrettede hygieneråd har på influensa, skriver Brantsæter.

Les originalartikkelen:
Hygienekampanjen høsten 2009 - færre infeksjonstilfeller på legevakt?

Les lederartikkelen:
Påvirket vaksine og hygieneråd pandemien?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media