Hvordan løse turnustjenestens utfordringer?

Kapasiteten i dagens turnusordning for leger er sprengt. Både Helsedirektoratet og Legeforeningen ønsker å avvikle dagens ordning og å innføre en søknadsbasert basistjeneste, skriver medisinstudentene Gry Merete Omland og Simone Frizell Reiter i en kommentarartikkel i Tidsskriftet.

De mener det er forhastet å forkaste en turnusordning som sikrer kvalitet og god fordeling av leger.

Legemangel i distriktene
- Turnustjenesten er viktig for å sikre rekrutteringen av leger til distriktene, skriver de, og viser blant annet til erfaringen fra Sverige der ordningen med allmänntjänstgöringen (AT) har ført til ubenyttede stillinger i svenske utkantdistrikter og en gjennomsnittlig ventetid fra legeeksamen til AT-start på 8,2 måneder.

- Dette underbygger bekymringen for at stillinger i distriktene kan bli vanskelige å besette og kan bli stående tomme fordi kandidater foretrekker å gå i vikariater mens de venter på «ønskestillingen» i urbane strøk. Norge må ikke velge en søknadsbasert ordning som Danmark avskaffet og ikke vil gjeninnføre, og som fungerer dårlig i Sverige, skriver Omland og Reiter.

Et skritt i riktig retning
Lege og stipendiat Ragnhild Øydna Støen mener imidlertid at søknadsbasert turnustjeneste er et skritt i riktig retning for å løse plassmangelen. Hun mener tiden nå er moden for å se på om opplæringsbehovet etter endt studium kan ivaretas bedre ved å starte direkte på spesialistutdanning heller enn å gå via turnustjenesten. Hun tror ikke en innføring av søknadsbaserte nybegynnerstillinger vil føre til at distriktene får problemer med legedekningen.

- For det første er alle nyutdannede nødt til å kvalifisere seg gjennom en nybegynnerstilling, og det er ikke mange nok av disse i sentrale strøk. For det andre kan kommunen bruke spesielle virkemidler for å få dekket stillingene, for eksempel lønnet ferie eller god standard på boligen. Dette er en vinn-vinn-situasjon – turnuslegen får et bedre tilbud, kommunen kan rekruttere en turnuslege som ønsker å ha turnus i på stedet, og sjansen for at denne legen blir er sannsynligvis mye større enn dersom hun var blitt plassert i kommunen etter loddtrekning. At noen nyutdannede leger vil velge å vente på en turnusplass i sentrale strøk, vil være uunngåelig, men dette vil neppe utgjøre en stor del av turnuslegegruppen, skriver hun i en kommentarartikkel i Tidsskriftet.

Trynefaktor og gratisjobbing
En mer reell bekymring mener hun er hvordan ansettelsen vil foregå.

- Studenter i Norge har ikke karakterer, og bekjentskap og trynefaktoren vil spille en rolle. Da blir det viktig med arbeidserfaring i løpet av studietiden, sommerjobb og eventuelt forskning. I tillegg vil sykehusene måtte innkalle til intervju for å få et best mulig inntrykk av søkeren. Dette er konkurranse som fremtidige leger må akseptere. Det som vi imidlertid må unngå, er at nyutdannede leger jobber gratis for å sikre seg turnustjeneste.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media